Rakúska živnosť - preloženie, pozastavenie/obnovenie, zrušenie

Pozastavenie a znovuobnovenie živnosti – Nicht-/Wiederbetriebsmeldung – žiadosť s príslušnými prílohami sa odosiela na príslušné WKO, podľa miesta výkonu podnikateľskej činnosti (Standortverlegung). K žiadosti je potrebné WKO číslo (Mitgliedsnummer). Bez tohto čísla nie je možné pozastavenie/obnovenie živnosti. V prípade, že toto číslo nemáte alebo ho nepoznáte, vieme si ho z WKO vyžiadať.

Obnovenie živnosti sa zvyčajne robí k dátumu nástupu do rodiny, s dokladom o prihlásení na prechodný pobyt (Meldebestätigung).

Pozastavenie živnosti je možné 3 týždne spätne (nedodržanie tohoto termínu, môže byť pokutované). Vo výnimočných prípadoch je možné pozastavenie aj 18 mesiacov spätne (§ 4 Abs 1 Z 1 GSVG). Počas doby pozastavenia živnostník neplatí odvody do SVS. Je potrebné, aby sa prihlásil do zdravotnej poisťovne na Slovensku.
 

K pozastaveniu/obnoveniu  živnosti sú potrebné tieto doklady: 

Nicht-/Wiederbetriebsmeldung – žiadosť
Meldebestätigung - Doklad o prechodnom pobyte
Živnosť
Splnomocnenie na pozastavenie/obnovenie živnosti

Zrušenie živnosti – Gewerbelöschung - nahlasuje sa v mestách na Magistráte, mimo miest na okresných úradoch Bezirkshauptmannschaft (BH) podľa miesta výkonu opatrovateľskej činnosti (Standortverlegung). Odosiela sa to na tlačive Gewerbelöschung spolu s príslušnými príloha. Zrušením živnosti sa ruší aj sociálne poistenie. SVS o zrušení poistenia informuje listom.

K zrušeniu živnosti sú potrebné tieto doklady: 

Gewerbelöschung – žiadosť
Živnosť
Splnomocnenie na zrušenie živnosti

Preloženie živnosti – Standortverlegung - zmena miesta podnikania. Pri zmene klienta je potrebné zmeniť aj miesto podnikania. Táto zmena sa nahlasuje v mestách na Magistráte, mimo miest na okresných úradoch Bezirkshauptmannschaft.

K zmene miesta podnikania sú potrebné tieto doklady: 

Standortverlegung – žiadosť
Meldebestätigung – doklad o prechodnom pobyte
Splnomocnenie na preloženie živnosti

 

Meldezettel – formulár na prihlásenie na prechodný pobyt v mieste trvalého bydliska opatrovanej osoby. Tento formulár je opatrovateľ/ka povinný odovzdať pri každom novom nástupe do novej rodiny opatrovanej osobe alebo splnomocnenému zástupcovi opatrovanej osoby, aby ho prihlásili na prechodný pobyt. Doklad o prihlásení (Meldebestätigung) je potrebné mať pri sebe pri každej ceste do a z Rakúska.


Všetky tieto úkony, ktoré my ako agentúra vykonávame v mene opatrovateľky, vykonávame na základe splnomocnenia, ktoré nám opatrovateľ/ka poskytne písomne.

 

 


Zdroje: www.wko.at, www.svs.at, oficiálne stránky Gemeinde v Rakúsku

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Prečítať viac

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.