Náhrada nákladov na covid test v Rakúsku pre opatrovateľov/opatrovateľky

Milé opatrovateľky/milí opatrovatelia,
v súčasnej dobe je od Vás častokrát pri výkone Vášho povolania v záujme ochrany zdravia opatrovanej osoby požadovaný Covid test. Rakúsko Vám poskytuje možnosť náhrady časti nákladov na vykonanie tohto testu. Prinášame Vám informácie v akej výške, ako často a akým spôsobom si tento nárok viete uplatniť. Náhrada nákladov na testy vykonané v Rakúsku predstavuje 85 eur a pri testoch vykonaných v zahraničí 60 eur. Podmienky pre preplatenie nákladov na test sú v jednotlivých spolkových krajinách odlišné, preto je potrebné sledovať informácie týkajúce sa príslušnej spolkovej krajiny, v ktorej bola opatrovateľská činnosť vykonávaná  v čase testovania.

Ak potrebujete pomoc pri uplatnení si Vášho nároku na náhradu výdavkov na Covid test môžete sa obrátiť na nás, radi Vám budeme nápomocní. V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky na Tel.č./Whatsapp/Viber:  +421 918 604 826 alebo e-mailom na mzdy@fermeria.sk.

Štajersko (Steiermark)
✉:       Amt der Steiermärkischen LandesregierungAbteilung 8 Gesundheit
          Pflege und Wissenschaft Fachabteilung Gesundheit und Pflegemanagement
          Referat Pflegemanagement           
          Friedrichgasse 9    
          8010 Graz
☏:     +43 (316) 877-3628
@:     pflegemanagement@stmk.gv.at

Obdobie, v ktorom má byť vykonané testovanie:
15.3.2020 - 31.12.2020

- nárok na preplatenie vzniká raz mesačne pre domáce aj zahraničné testy

Na preplatenie výdavkov je potrebné podať žiadosť:
- žiadosť je možné podať online – https://egov.stmk.gv.at/eform/LDF/start.do
- ak máte záujem o žiadosť v papierovej forme je potrebné si ju vyžiadať priamo na úrade a po vyplnení zaslať na vyššie uvedenú adresu
- žiadosť je možné podať najneskôr do 31.10.2020

Povinné prílohy k žiadosti:
- doklad o vykonanom testovaní – pokladničný doklad alebo faktúra
- doklad o zaplatení žiadateľa (výpis z účtu alebo potvrdenie o bankovom prevode nákladov za test)
- doklad o celkovom trvaní 24-hodinovej podpory (zmluva s rodinou v čase vykonania testu)
- ak nie je možné s existujúcimi dokladmi (napr. faktúrou atď.) preukázať, že náklady na testovanie skutočne znášala osoba alebo jej príbuzní, môže sa použiť formulár
„Kostenersatz für COVID19 Testungen von 24-Stunden-Betreuungskräften – Bestätigung der Betreuungskraft über die Erstattung der Testkosten “.
 
Informácie k preplácaniu nákladov na Covid test nájdete tiež priamo na webowej stránke Steierska:
https://www.gesundheit.steiermark.at/cms/ziel/159824160/DE/
 
Horné Rakúsko (Oberösterreich)
✉:      Amt der Oö. Landesregierung Direktion Soziales und Gesundheit, Abteilung Soziales
          Bahnhofplatz 1
          4021 Linz
☏:     (+43 732) 77 20-152 21
@:      so.post@ooe.gv.at

Obdobie, v ktorom má byť vykonané testovanie:
01.03.2020 - 31.12.2020
- nárok na preplatenie vzniká raz mesačne pre domáce aj zahraničné testy

Na preplatenie výdavkov je potrebné podať žiadosť:
„Antrag auf Auszahlung eines Kostenersatzesfür COVID-19 Testungen von 24-Stunden-Betreuungskräften“
- žiadosť je možné podať najneskôr do 30.11.2020
- žiadateľom môže byť iba opatrovaná osoba alebo jej rodinní príslušníci (nie opatrovateľský personál) v závislosti od toho, komu tieto náklady na test Covid-19    u opatrovateľského personálu vznikli
- žiadosť je potrebné zaslať na vyššie uvedenú adresu
 
Povinné prílohy k žiadosti:
- doklad o vykonanom testovaní – pokladničný doklad alebo faktúra
- doklad o zaplatení žiadateľa (výpis z účtu alebo potvrdenie o bankovom prevode nákladov za test)
- Honorarnote alebo doklad o opatrovaní v čase vykonania testu
- preplatenie testu je možné výlučne na účet žiadateľa, čiže opatrovanej osoby alebo jej rodinného príslušníka
 
Informácie k preplácaniu nákladov na Covid test nájdete tiež priamo na webowej stránke Horného Rakúska:
https://www.daheimbetreut.at/sites/default/files/downloads/PCR-Testung%20O%C3%96%20inklusive%20Antragsformular%20ab%20November%20202%200.pdf

Burgenland
✉:      Amt der Burgenländischen Landesregierung
          Europaplatz 1
          7000 Eisenstadt
☏:     +43 57 600
@:      anbringen@bgld.gv.at

Obdobie, v ktorom má byť vykonané testovanie:
16.3.2020 - 01.12.2020
- nárok na preplatenie vzniká raz mesačne pre domáce aj zahraničné testy
 
Na preplatenie výdavkov je potrebné podať žiadosť:
„Antrag auf Kostenersatz für COVID-19 Testungen von 24- StundenBetreuungskräften“
- žiadosť je potrebné podať najneskôr do 01.12.2020
- žiadateľom môže byť iba opatrovaná osoba alebo jej rodinní príslušníci (nie opatrovateľský personál) v závislosti od toho, komu tieto náklady na test Covid-19 u opatrovateľského personálu vznikli
- žiadosť je potrebné zaslať na vyššie uvedenú adresu
 
Povinné prílohy k žiadosti:
- doklad o vykonanom testovaní – pokladničný doklad alebo faktúra
- doklad o zaplatení žiadateľa (výpis z účtu alebo potvrdenie o bankovom prevode nákladov za test)
- potvrdenie o pobyte opatrovanej osoby v Burgenlande
- doklad za celkové trvanie 24-hodinovej podpory (zmluva s rodinou, Honorarnote za skutočne odpracované dni)
- ak je žiadateľom rodinný príslušník – je potrebné doložiť aj doklad o príbuzenskom vzťahu k opatrovanej osobe (v prípade potreby splnomocnenie od notára)
doklad o bankových údajoch (IBAN a BIC) žiadateľa vo formulári (napr. obojstranná kópia bankomatovej karty alebo potvrdenie z banky)
 
Informácie k preplácaniu nákladov na Covid test nájdete tiež priamo na webowej stránke Burgenlandu:
https://www.daheimbetreut.at/sites/default/files/downloads/PCR-Testung%20Burgenland%20-%20Richtlinie%20inklusive%20Antragsformular.pdf
kliknutím na odkaz sa stiahne pdf dokument obsahujúci informácie a podmienky preplatenia testu a samotná žiadosť
 
Vorarlbergsko (Vorarlberg)
✉:       Amt der Vorarlberger Landesregierung
           Abteilung Soziales und Integration (IVa)
           Römerstraße 15
           6901 Bregenz
☏:      +43 5574 511 24105
@:       soziales-integration@vorarlberg.at

Obdobie, v ktorom má byť vykonané testovanie:
- ak sa test na covid sa uskutočnil v zahraničí od 01.03.2020 - 31.10.2020
- ak sa test na covid sa uskutočnil v Rakúsku od 01.03.2020 - 30.09.2020
 
Na preplatenie výdavkov je potrebné podať žiadosť:
„Erstantrag auf Rückerstattung von Kosten für die Durchführung von PCR-Tests von 24-Stunden-Betreuungskräften“
žiadosť je potrebné podať do 31.10.2020 písomne na vyššie uvednú adresu, alebo mailom na adresu betreuungundpflege@vorarlberg.at,
 
Povinné prílohy k žiadosti:
- doklad o vykonanom testovaní – pokladničný doklad alebo faktúra
- doklad o zaplatení žiadateľa (výpis z účtu alebo potvrdenie o bankovom prevode nákladov za test)
- v prípade potreby plnomocenstvo (= splnomocnenie od notára resp. Splnomocnenec pre zdravotnú starostlivosť);
- doklad o bankových údajoch (IBAN a BIC) žiadateľa vo formulári (napr. obojstranná kópia bankomatovej karty alebo potvrdenie z banky)
 
Informácie k preplácaniu nákladov na Covid test nájdete tiež priamo na webowej stránke Vorarlbergska:
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/
 
Korutánsko (Kärnten)
✉:       Amt der Kärntner Landesregierung
           Abteilung 5 – Gesundheit und Pflege
           Mießtaler Straße 1
           9020 Klagenfurt am Wörthersee
☏:       (+43) 050 5360
@:       abt5.pflege@ktn.gv.at

Obdobie, v ktorom má byť vykonané testovanie:
neuvedéné

Na preplatenie výdavkov je potrebné podať žiadosť:
„Antrag auf Förderung des PCR-Tests im Rahmen der 24-Stunden-Betreuung – Land Kärnten“
- žiadosť je možné v písomnej podobe zaslať na vyššie uvedenú adresu alebo scan vyplneného tlačiva odoslať emailom
- žiadosť je možné podať aj online - https://oea.wkk.or.at/pcr-tests-foerderung/
 
Povinné prílohy k žiadosti:
- doklad o vykonanom testovaní – pokladničný doklad alebo faktúra
- doklad o zaplatení žiadateľa (výpis z účtu alebo potvrdenie o bankovom prevode nákladov za test)
 
Iné podmienky/požiadavky
- opatrovaná osoba musí mať trvalý pobyt v Kärnten
- vyžaduje sa poberanie podpory 24-hodinovej starostlivosti - Zuschuss (podpora ministerstva sociálnych vecí a/alebo poberanie bonusu v prípade predĺženia cyklu starostlivosti – Bleib da bonus
 
Informácie k preplácaniu nákladov na Covid test nájdete tiež priamo na webowej stránke Korutánska:
https://www.ktn.gv.at/Themen-AZ/

 

Dolné Rakúsko (Niederösterreich)
✉:       Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Soziales und Generationenförderung            
           Landhausplatz 1
           3109 St. Pölten
☏:      02742/9005-16341
@:      post.gs5@noel.gv.at

Obdobie, v ktorom má byť vykonané testovanie:
01.03.2020 - 31.12.2020
 
Na peplatenie výdavkov je potrebné podať žiadosť:
 „ Antrag Ersatz Testkosten für Betreuungskraft“
- žiadosť je potrebné podať najneskôr do 01.12.2020
- žiadateľom môže byť iba opatrovaná osoba alebo jej rodinní príslušníci (nie opatrovateľský personál) v závislosti od toho, komu tieto náklady na test Covid-19 u opatrovateľského personálu vznikli
- žiadosť je potrebné zaslať na vyššie uvedenú adresu
 
Povinné prílohy k žiadosti:
- doklad o vykonanom testovaní – pokladničný doklad alebo faktúra
- doklad o zaplatení žiadateľa (výpis z účtu alebo potvrdenie o bankovom prevode nákladov za test)
- doklad za celkové trvanie 24-hodinovej podpory (zmluva s rodinou za odpracované dni)
- doklad o začiatku a konci turnusu -  Honorarnote za skutočne odpracované dni)
- v prípade potreby plnomocenstvo (= splnomocnenie od notára resp Splnomocnenec pre zdravotnú starostlivosť);
v žiadosti musí byť uvedený rakúsky účet. Prevod na zahraničný účet nie je možný
- ak nie je možné s existujúcimi dokladmi (napr. faktúrou atď.) preukázať, že náklady na testovanie skutočne znášala osoba alebo jej príbuzní, môže sa použiť formulár „Bestätigung der Betreuungskraft über die Erstattung der Testkosten“ .
- je potrebné primerane preukázať, že existuje 24-hodinová starostlivosť (zmluva o starostlivosti, aktuálnu tabuľku prijímov) a že 24-hodinová starostlivosť sa uskutočňuje v Dolnom Rakúsku (miesto starostlivosti v zmluve o starostlivosti)
 
Informácie k preplácaniu nákladov na Covid test nájdete tiež priamo na webowej stránke Dolného Rakúska:
http://www.noe.gv.at/noe/Pflege/NOe
 
Tirolsko (Tirol)
✉:       Formulare und beizulegender Beilagen beim Amt der Tiroler Landesregierung Abteilung Soziales
           Eduard-Wallnöfer-Platz 3
           6020 Innsbruck
☏:      +43 512 508 2592
@:      tiroler.hilfswerk@tirol.gv.at

Obdobie, v ktorom má byť vykonané testovanie:
01.03.2020 – 31.10.2020
 
Na preplatenie výdavkov je potrebné podať žiadosť:
„ANTRAG auf Kostenersatz für COVID-19 Testungen von 24-Stunden-Betreuungskräften“
- žiadosť je potrebné zaslať na vyššie uvedenú adresu
 
Povinné prílohy k žiadosti:
- doklad o vykonanom testovaní – pokladničný doklad alebo faktúra
- doklad o zaplatení žiadateľa (výpis z účtu alebo potvrdenie o bankovom prevode nákladov za test)
- v prípade potreby plnomocenstvo (= splnomocnenie od notára resp Splnomocnenec pre zdravotnú starostlivosť);
- v žiadosti musí byť uvedený rakúsky účet. Prevod na zahraničný účet nie je možný
- úhrada nákladov sa spravidla poskytuje, iba ak je testovaný 24-hodinový opatrovateľ, ktorý vykonával opatrovanie opatrovanej osoby v príslušnom mesiaci testovania
- miesto poskytovania starostlivosti je v Tirolsku.
 
Informácie k preplácaniu nákladov na Covid test nájdete tiež priamo na webowej stránke Steierska:
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/soziales/foerderungen/
 
Viedeň (Wien)
✉:      Team Testkosten – Personenbetreuung Wirtschsaftskammer Wien

          Straße der Wiener Wirtschaft 1
          1020 Wien
☏:     + 43 1 514 50-3300
@:     info@wkw.at   

Obdobie, v ktorom má byť vykonané testovanie:
od marca 2020 – do začiatku viedenského skríningového programu, najneskôr však do 31.12.2020

Na preplatenie výdavkov je potrebné podať žiadosť:

Kostenersatz für COVID-19 Testunge von 24-Stunden-Betreuungskräften (žiadosť sa podáva výlučne elektronicky cez tento link)
- žiadosť je možné podať najneskôr do 31.01.2021

Povinné prílohy k žiadosti (všetky doklady sa skenujú a prikladajú elektronicky k danej žiadosti):

- kópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu žiadateľa
- doklad o začiatku a konci turnusu - Honorarnote (faktúra) za skutočne odpracované dni) v čase testovania (turnus musí byť uskutočnený vo Viedni)
- doklad o vykonanom testovaní – pokladničný doklad alebo faktúra

Informácie k preplácaniu nákladov na Covid test nájdete tiež priamo na webowej stránke WKO.at das Portal der Wirtschaftskammern - Service - WKO.at:
Kostenersatz für Testungen von 24-Stunden-Betreuungskräften - WKO.at

Salzbursko (Salzburg)
✉:       Amt der Salzburger LandesregierungReferat 3/06 Zentrale Dienste Planung und Controlling
           Fanny-von-Lehnert-Straße 1
           5020 Salzburg
☏:      Referat Zentrale Dienste, Planung und Controlling
          Tel: +43 662 8042 – 3543
@:      soziales@salzburg.gv.at
 

Obdobie, v ktorom má byť vykonané testovanie:
- ak sa test na covid sa uskutočnil v zahraničí od 01.03. - 31.10.2020
- ak sa test na covid sa uskutočnil v Rakúsku od 01.03. - 31.12.2020


Na preplatenie výdavkov je potrebné podať žiadosť:
„Antrag auf Kostenerstattung für die Durchführung von PCR-Tests von 24-Stunden-Betreuungskräften“
- žiadosť je potrebné podať najneskôr do 31.01.2021
- žiadateľom môže byť iba opatrovaná osoba alebo jej rodinní príslušníci (nie opatrovateľský personál) v závislosti od toho, komu tieto náklady na test Covid-19 u opatrovateľského personálu vznikližiadosť je potrebné zaslať na adresu Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 3, Fanny von Lehnert Straße 1, 5020 Salzburg alebo e-mailom na soziales@salzburg.gv.at
- náklady ú preplatené so spätnou platnosťou. Ak existuje viacero faktúr za testy z rôznych mesiacov, mali by sa predložiť spoločne.
- prepláca sa jeden test za mesiac za 24-hodinového opatrovateľa.

Povinné prílohy k žiadosti:
- doklad o vykonanom testovaní – pokladničný doklad alebo faktúra
- doklad o zaplatení žiadateľa (výpis z účtu alebo potvrdenie o bankovom prevode nákladov za test)
- doklad za celkové trvanie 24-hodinovej podpory (zmluva s rodinou za odpracované dni)
- doklad o začiatku a konci turnusu -  Honorarnote za skutočne odpracované dni)
- v prípade potreby plnomocenstvo (= splnomocnenie od notára resp Splnomocnenec pre zdravotnú starostlivosť)
- prevod je uskutočnený na účet žiadateľa
- doklad o bankových údajoch (IBAN a BIC) žiadateľa vo formulári (napr. obojstranná kópia bankomatovej karty alebo potvrdenie z banky)

Informácie k preplácaniu nákladov na Covid test nájdete tiež priamo na webowej stránke Salzburska:

https://www.salzburg.gv.at/themen/soziales/pflege-und-betreuung/

 

! Súčasne dávame do pozornosti !

Rakúsku webovú stránku (je možné ju prepnuť do slovenského jazyka), na ktorej sú zhrnuté informácie súvisiace s Covid - 19
https://www.daheimbetreut.at/coronavirus

Rakúsku infolinku: +43 800 555 621, ktorá bola zriadená s cieľom korektného informovania a zamedzenia šírenia dezinformácií.

 

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Prečítať viac

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.