Aktuálne ponuky opatrovania

Región Titulok inzerátu Číslo Typ personálu Plat Nástup
Oberösterreich Starostlivosť o seniora 22062263 Opatrovateľka 60,00 € / deň 29. 09. 2022
Kärnten Starostlivosť o seniora 22082292 Opatrovateľka 65,00 € / deň 30. 09. 2022
Niederösterreich Starostlivosť o seniora 22042243 Opatrovateľka 55,00 € / deň 30. 09. 2022
Steiermark Starostlivosť o seniora 20021937 Opatrovateľka 65,00 € / deň 01. 10. 2022
Wien Starostlivosť o seniora 22032218 Opatrovateľka 60,00 € / deň 04. 10. 2022
Wien Starostlivosť o seniora 22052261 Opatrovateľka 65,00 € / deň 04. 10. 2022
Steiermark Starostlivosť o seniora 22012201 Opatrovateľka 60,00 € / deň 04. 10. 2022
Oberösterreich Starostlivosť o seniora 22052249 Opatrovateľka 65,00 € / deň 05. 10. 2022
Niederösterreich Starostlivosť o seniora 18061638 Opatrovateľka 55,00 € / deň 05. 10. 2022
Niederösterreich Starostlivosť o seniora 22092294 Opatrovateľka 50,00 € / deň 05. 10. 2022
Steiermark Starostlivosť o seniora 21102178 Opatrovateľka 60,00 € / deň 05. 10. 2022
Steiermark Starostlivosť o seniora 22082282 Opatrovateľka 60,00 € / deň 05. 10. 2022
Oberösterreich Starostlivosť o seniora 22012203 Opatrovateľka 55,00 € / deň 05. 10. 2022
Oberösterreich Starostlivosť o seniora 19021754 Opatrovateľka 60,00 € / deň 05. 10. 2022
Niederösterreich Starostlivosť o seniora 21022064 Opatrovateľka 65,00 € / deň 06. 10. 2022
Steiermark Starostlivosť o seniora 16101277 Opatrovateľka 60,00 € / deň 06. 10. 2022
Steiermark Starostlivosť o seniora 22032230 Opatrovateľka 60,00 € / deň 07. 10. 2022
Kärnten Starostlivosť o seniora 22082285 Opatrovateľka 75,00 € / deň 07. 10. 2022
Niederösterreich Starostlivosť o seniora 22082293 Opatrovateľka 65,00 € / deň 07. 10. 2022
Kärnten Starostlivosť o seniora 21092157 Opatrovateľka 65,00 € / deň 07. 10. 2022
Niederösterreich Starostlivosť o seniora 22082287 Opatrovateľka 65,00 € / deň 08. 10. 2022
Steiermark Starostlivosť o seniora 21102175 Opatrovateľka 60,00 € / deň 12. 10. 2022
Vorarlberg Starostlivosť o seniora 21112187 Opatrovateľka 60,00 € / deň 12. 10. 2022
Niederösterreich Starostlivosť o seniora 22042240 Opatrovateľka 55,00 € / deň 15. 10. 2022
Steiermark Starostlivosť o seniora 13080510 Opatrovateľka 55,00 € / deň 18. 10. 2022
Wien Starostlivosť o seniora 21022061 Opatrovateľka 65,00 € / deň 19. 10. 2022
Kärnten Starostlivosť o seniora 17031377 Opatrovateľka 55,00 € / deň 19. 10. 2022
Steiermark Starostlivosť o seniora 21022075 Opatrovateľka 65,00 € / deň 19. 10. 2022
Salzburg Starostlivosť o seniora 18081677 Opatrovateľka 55,00 € / deň 19. 10. 2022
Niederösterreich Starostlivosť o seniora 19011732 Opatrovateľka 60,00 € / deň 19. 10. 2022
Salzburg Starostlivosť o seniora 20041952 Opatrovateľka 60,00 € / deň 19. 10. 2022
Steiermark Starostlivosť o seniora 21072136 Opatrovateľka 57,00 € / deň 20. 10. 2022
Niederösterreich Starostlivosť o seniora 22092299 Opatrovateľka 60,00 € / deň 25. 10. 2022
Niederösterreich Starostlivosť o seniora 22092301 Opatrovateľka 55,00 € / deň 25. 10. 2022
Burgenland Starostlivosť o seniora 22082283 Opatrovateľka 60,00 € / deň 25. 10. 2022
Oberösterreich Starostlivosť o seniora 22092300 Opatrovateľka 65,00 € / deň 26. 10. 2022
Steiermark Starostlivosť o seniora 16081234 Opatrovateľka 60,00 € / deň 26. 10. 2022
Niederösterreich Starostlivosť o seniora 22092297 Opatrovateľka 55,00 € / deň 28. 10. 2022
Steiermark Starostlivosť o seniora 21092162 Opatrovateľka 55,00 € / deň 02. 11. 2022
Niederösterreich Starostlivosť o seniora 15050975 Opatrovateľka 55,00 € / deň 03. 11. 2022
call