Aktuálne ponuky opatrovania

Región Titulok inzerátu Číslo Typ personálu Plat Nástup
Burgenland Starostlivosť o seniora 20122045 Opatrovateľka 55,00 € / deň 27. 01. 2021
Tirol Starostlivosť o seniora 20122050 Opatrovateľka 55,00 € / deň 30. 01. 2021
Niederösterreich Starostlivosť o seniora 11020172 Opatrovateľka 50,00 € / deň 02. 02. 2021
Kärnten Starostlivosť o seniora 15020909 Opatrovateľka 55,00 € / deň 03. 02. 2021
Oberösterreich Starostlivosť o seniora 16091256 Opatrovateľka 50,00 € / deň 04. 02. 2021
Kärnten Starostlivosť o seniora 21012056 Opatrovateľka 65,00 € / deň 05. 02. 2021
Voralberg Starostlivosť o seniora 20122052 Opatrovateľka 55,00 € / deň 10. 02. 2021
Wien Starostlivosť o seniora 14030652 Opatrovateľka 65,00 € / deň 10. 02. 2021
Steiermark Starostlivosť o seniora 20112037 Opatrovateľka 55,00 € / deň 10. 02. 2021
Wien Starostlivosť o seniora 21012055 Opatrovateľka 60,00 € / deň 11. 02. 2021
Salzburg Starostlivosť o seniora 20112041 Opatrovateľka 55,00 € / deň 13. 02. 2021
Niederösterreich Starostlivosť o seniora 17021351 Opatrovateľka 55,00 € / deň 13. 02. 2021
Wien Starostlivosť o seniora 20112040 Opatrovateľka 70,00 € / deň 16. 02. 2021
Oberösterreich Starostlivosť o seniora 18011554 Opatrovateľka 55,00 € / deň 02. 03. 2021
Kärnten Starostlivosť o seniora 20102026 Opatrovateľka 55,00 € / deň 03. 03. 2021
call