Máte prehľad o Vašich odvodoch v Rakúsku?

Hlavnou úlohou odvodov, ktoré živnostník so živnosťou založenou v Rakúsku platí sociálnej poisťovni v Rakúsku (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen, v skratke SVS) je prispievanie do dôchodkového, zdravotného a úrazového poistenia v Rakúsku. Riadne zriadená rakúska živnosť, ktorá je bez podlžností je základom pre korektné vykonávanie opatrovateľskej činnosti v Rakúsku.

 

Vymeriavací základ

 

Pre výpočet odvodov do sociálnej poisťovne (ďalej len SVS) je rozhodujúci vymeriavací základ. Nakoľko u nových živnostníkov ešte nie je známa výška ich príjmu, z ktorého sa vypočítavajú odvody, bola stanovená minimálna výška vymeriavacieho základu. 

 

Pre rok 2020 je to suma (mesačne):

574,36 € v penzijnom poistení (Pensionsversicherung)

460,66 € v zdravotnom poistení (Krankenversicherung)

460,66 € v dôchodkovom zabezpečení podnikateľa (Selbständigenvorsorge)

 

Z vymeriavacích základov sa odvody vypočítavajú v 1. roku založenia živnosti. Tieto vymeriavacie základy je potrebné považovať za predbežné, upravujú sa po zistení skutočného príjmu živnostníka. Skutočný príjem živnostníka sa zistí  po podaní daňového priznania na príslušnom finančnom úrade. Poistné sa platí štvrťročne za každý kvartál roka. Zaplatiť sa musí do konca druhého mesiaca každého štvrťroka.

 

Poistné sa vypočítava podľa vzorca:

Vymeriavací základ na platenie poistného   x poistná sadzba = poistné

 

  Aktuálne hodnoty v tabuľke platné pre rok 2020 na 1 kalendárny mesiac

                                                   

 

Definitívny vymeriavací základ

 

Opatrovateľky v 1. roku podnikania a opatrovateľky, ktoré si nepodávajú daňové priznanie platia minimálne odvody, ktoré sú určené sociálnou poisťovňou v Rakúsku (SVS) na príslušný rok. 

Opatrovateľky, ktoré si podávajú daňové priznanie platia odvody vo výške, ktoré sú prepočítané za ich príjem z minulého roka. 

 

Živnostník si podá v Rakúsku daňové priznanie za predošlý rok a na základe toho finančný úrad vydáva rozhodnutie (Einkommensateuerbescheid). Rozhodnutie sú 2 - 1 rozhodnutie zasiela finančný úrad živnostníkovi a 1 na sociálnu poisťovňu (SVS). Na základe tohto daňového priznania určí sociálna poisťovňa definitívny vymeriavací základ. 

Živnostník môže byť vyzvaný finančným úradom na podanie daňového priznania na základe podnetu zo strany poisťovne a to aj za všetky obdobia podnikania, za ktoré živnostník nepodal daňové priznanie, maximálne však spätne do piatich rokov.

 

Rozdiel medzi predbežným a definitívnym vymeriavacím základom - dorovnanie nedoplatkov

 

V prípade, že živnostník už za rok 2019 podal daňové priznanie, SVS zisťuje, či odvedené poistné do sociálnej poisťovne nie je nižšie ako by malo byť, vzhľadom na skutočný príjem živnostníka. V prípade, že definitívny vymeriavací základ živnostníka je vyšší ako bol predbežný minimálny vymeriavací základ, musí živnostník doplatiť rozdiel v poistnom a to:

- na penzijné poistenie už od 1. roku podnikania

- na zdravotné poistenie od 3. roku podnikania

 

Výpočet definitívneho vymeriavacieho základu

 

Vymeriavací základ tvorí súčet:

Čistého príjmu živnostníka/základu dane + zaplateného poistenia za daný kalendárny rok

 

Odvody (platby na sociálne a zdravotné poistenie) sa v Rakúsku platia kvartálne podľa predpisu, ktorý Vám určí sociálna poisťovňa v Rakúsku (SVS). Pre rok 2020 je výmer sociálneho a zdravotného poistenia 154,72 € / 1 mesiac, resp. 464,16 € / 1 kvartál. Uvedená suma predstavuje základnú, zákonom stanovenú výšku mesačných/kvartálnych platieb (odvodov). Výška platieb na sociálne a zdravotné poistenie (odvodov) sa odvíja od dátumu zriadenia Vášho živnostenského oprávnenia. Kvartály má určené rakúsky štát v pravidelných intervaloch (tabuľka).

 

                                                         

 

Na čo si dávať pozor

 

Tak ako aj na Slovensku, najväčším problémom pri odvodoch do sociálnej poisťovne sú nedoplatky. Nezaplatené odvody do sociálnej poisťovne v Rakúsku (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen, v skratke SVS) sú problémom nielen finančným, ale riskujete zrušenie prídavkov na deti, či samotnej živnosti v Rakúsku.  Je nutné kontrolovať si splatnosť odvodov v Rakúsku - jednotlivé splátky podľa rozpisu sociálnej poisťovne (SVS), ktoré musia byť zaplatené na čas. Pri nedodržaní termínu Vám príde najprv upomienka, ktorá je varovným signálom pred ďalšími opatreniami rakúskej sociálnej poisťovne. Mali by ste sa zariadiť tak, aby ste boli schopní uhradiť požadovanú sumu v stanovenom termíne. Pri danej platbe nie je možnosť rozdelenia platby na splátky, ani možnosť posunutia termínu splatnosti.

V prípade, že Vám už vznikne nedoplatok na odvodoch, je potrebné situáciu riešiť. Obráťte sa na nás, vieme Vám pomôcť aj so žiadosťou na sociálnu poisťovňu (SVS) o splátkový kalendár.

Okrem pomoci s odvodmi v Rakúsku Vám vieme pomôcť aj so spracovaním daňového priznania pre opatrovateľky v Rakúsku. Viac informácií nájdete na našom webe.

 

 

zdroj: SVS, opatrovanie-rakusko.sk

 

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Prečítať viac

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.