Spracovanie daňového priznania pre opatrovateľky v Rakúsku

V záujme komplexného poskytovania služieb, rozširujeme našu ponuku o službu „Spracovanie daňového priznania pre opatrovateľky v Rakúsku“.

Podmienky pre podanie daňového priznania na Slovensku

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 €. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku).

Príjem opatrovateľa/opatrovateľky zo živnosti dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí sa považuje za zdaniteľný príjem, preto na Slovensku ste povinný podať daňové priznanie.

Čo sa týka platenia daní, tie sa pri príjmoch z Rakúska neplatia. Medzi Rakúskom a Slovenskom bola uzatvorená zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Uplatňuje sa metóda vyňatia príjmov. To znamená, že Vaše príjmy nebudú na Slovensku zdanené.

V daňovom priznaní na Slovensku si môžete uplatniť Daňový bonus na deti, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie, najviac však do 25 rokov veku, ak tento daňový bonus nepoberá druhý z rodičov.

 

Podmienky pre podanie daňového priznania v Rakúsku

Daňové priznanie v Rakúsku je povinný podať každý opatrovateľ/opatrovateľka:

- ktorí boli na jeho podanie vyzvaní príslušným Finančným úradom, t.j. keď dostanete poštou výzvu na podanie daňového priznania alebo Vám Finančný úrad doručí daňové formuláre
- ak Váš čistý príjem zo živnosti presiahol za uplynulý rok, čiže za rok 2019, sumu 11.000,- €. Pri príjme pod touto hranicou nie je potrebné podávať daňové priznanie.

Finančný úrad v Rakúsku môže aj v priebehu roka vyzvať živnostníka na podanie daňového priznania:

-v prípade, ak už bolo daňovníkovi pridelené daňové číslo, alebo ste už daňové priznanie za predchádzajúci rok podávali
-ak nie ste vyzvaní Finančným úradom, tak daňové priznanie v Rakúsku môžte podať aj dobrovoľne

V daňovom priznaní v Rakúsku si môžete uplatniť bonus na deti, ktorý Vám zníži základ dane. Podmienkou je poberanie rodinných prídavkov aspoň 7 mesiacov.

Ďalším dôvodom na podanie daňového priznania v Rakúsku je uplatnenie si daňových bonusov, ktoré sa za určitých podmienok ako negatívna daň vyplatia živnostníkovi.

Od 1.1.2016 rozširujeme svoje služby o vypracovanie daňového priznania na Slovensku a v Rakúsku pre naše zmluvné aj nezmluvné opatrovateľky.

 

Cenník pre spracovanie Daňového priznania opatrovateľského personálu v Rakúsku:

Spracovanie daňového priznania na Slovensku .................................................... 39,90 € s DPH
Spracovanie daňového priznania v Rakúsku ........................................................... 59,90 € s DPH
Spracovanie daňových priznaní komplet SK + AT ................................................ 69,90 € s DPH

Poskytované zľavy

Zľava 10 % z ceny pre zmluvných opatrovateľov/ky spoločnosti AT personalistika, s. r. o.
Zľava 50 % z ceny pre zmluvných opatrovateľov/ky, s ktorými zmluvný vzťah trvá 3 roky a viac.

(Zľavy sa vzťahujú len na vybavenie daňového priznania.)

 

Termín podania daňového priznania

Termín na podanie slovenského daňového priznania je do 30.06.2020
Termín na podanie rakúskeho daňového priznania je do 30.04.2020, v online forme do 30.6.2020

Postup pri objednávke spracovania daňového priznania

1. Stiahnite si Záväznú objednávku daňového priznania.
2. Vyplňte objednávku a vyberte si typ daňového priznania, ktoré požadujete spracovať.
3. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú objednávku odošlite poštou na našu adresu:
AT personalistika, s.r.o, Hronského 2712, 09301 Vranov nad Topľou

 

Všetky bližšie informácie nájdete v tlačive Záväzná objednávka daňového priznania alebo nás prosím kontaktujte.

 

Kontakt

Bc. Martina Adiová
Tel.: +421 918 604 826
Whatsapp/Viber: +421 918 604 826
E-mail: mzdy@fermeria.sk

 

call