Práva a povinnosti opatrovateľa/ky v Rakúsku

Všetky dôležité informácie sú obsiahnuté v týchto zákonoch: Hausbetreuungsgesetz (Zákon o domácej opatere), Gewerbeordnung (Živnostenský zákon), Gesundheit und Krankenpflegegesetz (Zákon o zdravotníckej starostlivosti a ošetrovaní chorých), Hausgehilfen und Hausangestelltengesetz (Zákon o pomocných silách a zamestnancoch v domácnosti).

 

Medzi hlavné povinnosti opatrovateľského personálu patrí:

a) Domácnosti blízke služby, obzvlášť

    - príprava jedál podľa denných časov stravovania sa

    - obstarávanie nákupov

    - činnosti zamerané na upratovanie

    - uskutočnenie domácich prác

    - plnenie úlohy poslíčka

    - starostlivosť o zdravú vnútornú klímu

    - opatrovanie rastlín a zvierat

    - starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie, opravovanie)

b) Podpora pri životospráve

    - organizovanie denného programu

    - výpomoc pri denných konaniach

c) Funkcia spoločníka, najmä

    - robiť spoločnosť

    - vedenie konverzácie

    - udržiavanie spoločenských kontaktov

    - sprevádzanie pri rôznych aktivitách

d) Vedenie knihy domácnosti so zaznamenávaním výdavkov uskutočnených pre opatrovanú osobu (nutná súčasť zmluvy podľa § 160 ods. 2 Živnostenského poriadku z roku 1994 v platnom znení).

e) praktická príprava osoby potrebujúcej opateru na zmenu bydliska

f) organizácia starostlivosti o osobu (nenechávať opatrovanú osobu bez dozoru)

 

Ostatné (hore neuvedené) služby, pri čom dbať na to, že tu nemôže ísť o opatrovateľské služby, úkony základnej starostlivosti, ako aj o ďalšie služby, ktoré spadajú pod výhradnú oblasť zdravotníckych profesií (ako lekárske, stomatologické, psychoterapeutické, ergoterapeutické, dietologické, logopedické, zdravotnícko-psychologické činnosti).

Opatrovateľ/opatrovateľka sa pri poskytovaní služieb má starať o predchádzanie nebezpečenstvám pre zdravie a život opatrovanej osoby. Táto povinnosť obsahuje obzvlášť použitie opatrení na prevenciu úrazov pri poskytovaní služieb v domácnosti, zreteľ na predpisy uložené pre opatrovanú osobu pri príprave jedál podľa denných časov stravovania sa a zohľadnenie telesnej mobility opatrovanej osoby.

Opatrovateľskú starostlivosť môžete vykonávať na základe voľnej živnosti. V prípade, že takéto živnostenské oprávnenie nemáte, nemusíte sa obávať. Súčasťou našich služieb je aj zabezpečenie živnostenského oprávnenia na vykonávanie opatrovateľskej činnosti v Rakúsku. Zároveň Vás prihlásime v príslušných inštitúciách ako je Finanzamt, SVA, WKO.

 

 Zdroje: www.wko.at, www.svs.at, príslušné rakúske zákony uvádzané v texte

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Prečítať viac

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.