Doplnkové zdravotné pripoistenie pre opatrovateľky v Rakúsku

Čo je zdravotné pripoistenie?

Pri bežnom zdravotnom poistení, ktoré si platí živnostník v Rakúsku, má nárok na výplatu dávky v chorobe po uplynutí 42 dní. Zdravotné poistenie - Zusatzversicherung bei Krankenversicherung, nazývané aj doplnkové pripoistenie zabezpečuje vyplácanie dávky od 43. dňa choroby. Pri doplnkovom pripoistení je dávka v chorobe vyplácaná od 3. dňa choroby – je to dávka, ktorá je od 43. dňa choroby vyplácaná spolu s podporou pri dlhodobej chorobe.
 

Kedy je možné sa pripoistiť?

Doplnkové zdravotné pripoistenie je možné uzavrieť do 60. roku života. Ak si niekto uzavrie pripoistenie pred 60. rokom, trvá mu aj po dovŕšení 60 rokov života.

Pripoistenie začína od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola odoslaná žiadosť.

Ak sa žiadosť o doplnkové pripoistenie odošle do 4 týždňov od začiatku poistenia, tak pripoistenie začína spolu s bežným poistením.
 

Výška pripoistenia a výplata dávky?

Pripoistenie sa platí spolu s mesačným poistením. Minimálna výška pre rok 2020 je 30,77 € mesačne. Výplata dávky je možná po uplynutí 6 mesiacov pripoistenia.

Výplata dávky – ak si opatrovateľka nepodáva daňové priznanie, dávka je vypočítaná z minimálneho vymeriavacieho základu v sume 9,21 € na deň. Ak si opatrovateľka podáva daňové priznanie, výška dávky je vypočítaná z jej vymeriavacieho základu z predchádzajúceho daňového priznania v sume 60% z vymeriavacieho základu na deň.

Po uplynutí 43. dňa je k dávke pripočítaná suma – podpora pri dlhodobej chorobe v sume 31,08 € (rok 2020) na deň.

Výplata dávky je maximálne 26 týždňov. Po uplynutí tohto obdobia sa výplata dávky ukončí. Na rovnakú chorobu je výplata dávky možná po uplynutí 26 týždňov od skončenia práceneschopnosti.
 

Ohlásenie práceneschopnosti

Práceneschopnosť sa oznamuje tlačivom Krankenmeldung – odosiela sa do 7 dní od začiatku práceneschopnosti na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v Rakúsku (SVS). Každých 14 dní sa potom odosiela pokračovanie práceneschopnosti až do jej ukončenia.
 

Ukončenie pripoistenia

Pripoistenie sa končí ukončením poistenia – čiže zrušením alebo pozastavením živnosti:
 

Ak neplatíte alebo meškáte s poistením viac ako 3 mesiace

Ak oznámite ukončenie ku koncu príslušného mesiaca napr. e-mailom, pripoistenie končí

Po ukončení pripoistenia už nemáte nárok na výplatu dávky.
 

❗Pozor: Ak od vás SVS požaduje lekárske správy naviac, je potrebné na dané listy reagovať, pretože v prípade nespolupráce so Sociálnou poisťovňou v Rakúsku (SVS) Vám môže byť vyplácanie dávky zastavené.
 


Formuláre k zdravotnému pripoisteniu na stiahnutie:
 

Formulár doplnkového zdravotného pripoistenia (Antrag auf Zusatzversicherung in der Krankenversicherung)

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (Krankmeldung)

 


Na požiadanie Vám vieme s doplnkovým zdravotným pripoistením pomôcť. V prípade záujmu nás kontaktujte na Tel.č./Whatsapp/Viber: +421 918 604 826 alebo e-mailom na mzdy@fermeria.sk 

 

 


Zdroj: www.svs.at

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Prečítať viac

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.