Čo robiť, ak sa opatrovaná osoba dusí?

Ak opatrovaná osoba nie je schopná hovoriť, chrčí a snaží sa kašľať, ide o dusenie sa.

Ako postupovať?

  1. Vyzvite ju, aby kašľala.
  2. 5x ju udrite medzi lopatky, ako to vidíte na tomto obrázku:
  3. Obopnite dusiacu sa osobu odzadu a prudko ju stlačte päsťou medzi pupkom a hrudníkom, najviac 5-krát!!  Postupujte tak, ako to znázorňuje tento obrázok:
  4. Opatrovanú osobu tlačte v ľahu dlaňami medzi pupkom a hrudníkom smerom k bránici, a to tak, ako to vidíte na tomto obrázku:
  5. V prípade neúspechu začnite s oživovaním. Po 30 stlačeniach hrudníka jej 2-krát poskytnite umelé dýchanie z úst do úst podľa všeobecne známych pravidiel.

Príčinou dusenia sa býva u dospelých potrava, u detí sa môže okrem potravy jednať aj o drobné predmety ako mince, hračky, strukoviny a pod.

Na otázku odpovedal: Bc. Kamil Kaššay - zdravotnícky záchranár

call