Ako správne merať tlak krvi?

Ako správne merať tlak krvi?

Čo je tlak krvi (TK) ?

Je to tlak, ktorým pôsobí krv na stenu ciev. Ide vlastne o tlak, ktorý vyvinie srdce počas dvoch fáz svojej činnosti. V prvej fáze sa srdcový sval stiahne a pritom vytlačí zo seba krv do ciev – hovoríme o systole (systolický, tzv. horný tlak). V druhej fáze sa sval srdca uvoľní, čím sa uvoľní aj napätie na stenu ciev – hovoríme o diastole (diastolický, tzv. dolný tlak).

Pomenovanie horný a dolný tlak je laické, ale vyjadruje hodnoty, ktoré sú zapísané po nameraní. Tieto hodnoty sa merajú v milimetroch ortuti (mmHg) a zaznamenávajú sa dvoma číslicami cez lomku (napr. 120/80 mmHg), pričom 120 je hodnota vyššie na stupnici tlakomera a 80 je hodnota nameraná na stupnici tlakomera nižšie.

Ako správne merať tlak krvi?

Pri meraní TK by sme mali dodržiavať určité zásady:

 1. Aspoň 30 minút pred meraním by opatrovaná osoba nemala jesť ťažké a objemovo veľké jedlá, vykonávať veľkú fyzickú záťaž, a tiež by sa mala vyhnúť nadmernej psychickej záťaži a stresu. Nemala by fajčiť a piť kofeín (káva, kolové nápoje), ani teín (čierny čaj).
 2. Na meranie TK je dôležité aj vhodné oblečenie, ktoré by neškrtilo rameno. Najvhodnejšie je tričko s krátkym voľným rukávom.
 3. Tesne pred meraním je potrebné ubezpečiť sa, že opatrovaná osoba nepotrebuje ísť na WC (nutkanie na moč či stolicu dokáže ovplyvniť hodnoty TK).
 4. Opatrovanú osobu je treba aspoň 5 minút nechať pokojne sedieť v pohodlnej polohe – najlepšie na stoličke s opierkou pod hlavu, v dobre vetranej miestnosti, bez rušivých elementov.
 5. TK meriame najčastejšie na hornej končatine, ak je možné, tak na ľavej. Pred meraním si zistíme, na ktorej končatine opatrovanej osobe zväčša merajú TK. Je dôležité merať TK vždy na tej istej končatine! Hodnoty na jednotlivých končatinách môžu byť rozdielne. Ak sme zaznamenali značné rozdiely v meraní na jednotlivých horných končatinách, opakované merania robíme už vždy na oboch a hodnoty nahlásime lekárovi – môže ísť napr. o upchávanie ciev krku a následne hrozí riziko cievnej mozgovej príhody.
 6. Opatrovanú osobu pohodlne usadíme tak, aby mala predlaktie hornej končatiny, na ktorej meriame TK, voľne opreté o podložku a manžeta tlakomera by mala byť umiestnená na ramene nad lakťom, približne vo výške srdca a vo výške tlakomera. Manžeta tlakomera by mala mať vhodnú šírku a mala by byť omotaná okolo ramena tak, aby nebola zahnutá, netlačila, nerozvinula sa a pod. Manžeta nemá byť poškodená.
 7. Počas merania opatrovaná osoba by nemala rozprávať, mala by byť v pokoji a voľne dýchať.
 8. TK môžeme merať aj v ľahu a v stoji.
 9. TK by sme mali merať podľa možnosti vždy v rovnakom čase (ak podávame lieky na úpravu TK, tak pred ich podaním a následne cca 0,5 – 1 hodinu po podaní).
 10. Namerané hodnoty zapisujeme presne ako boli namerané, nezaokrúhľujeme! Pozornosť venujeme aj hodnote a kvalite pulzu!

Aké sú zvláštnosti merania tlaku krvi u seniorov?

 1. U seniorov meriame TK aj v stoji, aby sme rozlíšili, či nejde o tzv. ortostatickú hypotenziu, čo znamená, že v ľahu alebo v sede má senior vyšší TK, kým v stoji mu TK výrazne klesá a toto je dôležité pri určovaní liečby.
 2. U seniorov je často prítomná tzv. maskovaná hypertenzia, čo znamená, že hodnoty namerané u lekára sú v norme, kým namerané doma sú podstatne vyššie. Preto je dôležité správne a pravidelné meranie a zaznamenávanie hodnôt TK aj v domácom prostredí.
 3. Cieľové hodnoty, ktoré chceme dosiahnuť pri liečbe arteriálnej hypertenzie u seniorov sú 140/90 mmHg, preto je potrebné seniora získať si na spoluprácu a trpezlivo a dôkladne mu vysvetliť, čo má robiť a ako sa budeme o neho starať. Veľmi dôležité je upozorniť ho, že na začiatku liečby sa môžu prechodne vyskytnúť závraty, ťažkosti s dýchaním, bolesti hlavy, či náhle poklesy tlaku pri vstávaní a pod. Je dôležité, aby nám tieto ťažkosti včas oznámil, aby sme mohli zaznamenať TK aj pri ich výskyte. Opatrovaný senior nesmie mať pocit, že nám je na príťaž, práve naopak, musí mať pocit istoty a bezpečia práve v prítomnosti nás, ktorí sa o neho staráme.

Na otázku odpovedala: Mgr. Mgr. Anna Lukáčová Havrilová, diplomovaná sestra

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Prečítať viac

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.