Ako sa starať o opatrovanú osobu s tracheotómiou?

Tracheostómia sa zavádza ľuďom, ktorí nemôžu spontánne dýchať cez horné dýchacie cesty. V prednej strane priedušnice sa vyreže otvor (stómia). Do neho je následne zavedená kanyla, do ktorej sa vkladá vyberateľná vložka. Môže byť kovová, alebo plastová. 

                                                                                                                                                   

Kanyla musí byť vždy fixovaná, najlepšie obväzom, ktorý pri každej výmene kanyly tiež vymeňte. Fixačný obväz upevnite tak, aby neškrtil, ale zároveň, aby sa kanyla nepohybovala. Najlepšie, ak medzi kožou a obväzom zostane priestor na hrúbku jedného prsta. Súčasťou kanyly je aj zavádzač kanyly a gumená podložka, ktorá zabraňuje priepustu vody do dýchacích ciest.    

 

Z akých úkonov pozostáva starostlivosť o opatrovanú osobu s tracheostómiou?

1. Ošetrovanie kanyly, vložky do kanyly a okolia stómie

V prvom rade myslite na to, že vstupujete priamo do dýchacích ciest, čo si vyžaduje zvýšenú hygienu opatrovanej osoby i vás. Používajte preto jednorazové rukavice!
Pred zakladaním kanyly zo spodnej strany (strany, ktorá je v kontakte s kožou) na ňu navlečte gumenú podložku tak, aby ste zachovali voľný priechod cez otvor kanyly.
Kanylu vymieňajte min. raz denne (tento úkon by mala vykonávať sestra). Potrebujete k tomu nasledujúce pomôcky: nožnice, čistú kanylu so zavádzačom a gumenou podložkou, obväz alebo šnúrky, vložku do kanyly, misku s dezinfekčným roztokom, gázové sterilné štvorce, nádobu s vodou a dezinfekčným mydlom, liečivá na ošetrenie okolia stómie (masti, krémy a pod.) a navlhčený gázový štvorček. Všetky tieto pomôcky si pripravte tak, aby ste ich mali na dosah. Prestrihnite fixačný obväz. Opatrovanú osobu vyzvite, aby mierne zaklonila hlavu a pomaly vyberte kanylu zo stómie, namočte ju do pripraveného dezinfekčného roztoku (môžete doň pridať aj saponát). Očistite a ošetrite stómiu, a to najlepšie suchou sterilnou gázou, ktorú následne navlhčite vo vode s dezinfekčným mydlom a zotriete ňou hlieny a nečistoty z jej okolia. Dbajte pri tom na to, aby do stómie nenatiekla voda! V prípade potreby aplikujte na okolitú kožu liečivá predpísané lekárom, alebo krémy na zapareniny, prípadne calciovu panthotenolovu masť. O ich aplikácii sa vždy najprv poraďte so sestrou špecialistkou, alebo odborným lekárom. Zavádzačom opatrne zaveďte novú (čistú) kanylu, a to tak, že vyzvete opatrovanú osobu, aby sa zhlboka nadýchla a počas nádychu, pod uhlom 45o,  zaveďte kanylu do stómie. Pred zavedením môžete zľahka potrieť koniec kanyly lubrikantom alebo olejom. Kanylu vhodne upevnite obväzom okolo krku a následne vložte do jej otvoru vložku, ktorú prekryjete jemne zvlhčenou gázou a upevnite.
V prípade, že je koža v okolí stómie podráždená, môžete pod gumenú podložku podložiť aj gázový štvorec, aby ste predišli jej zapareniu.
Vytiahnutú kanylu následne očistite kefkou aj zvnútra. Osvedčilo sa aj použitie zubnej pasty. Kanylu dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou, vhodné je ju aj vyvariť, ak ide o kovovú kanylu. Následne ju osušte, skompletizujte a odložte do nádoby na to určenej.
Vložka do kanyly sa mení aj niekoľkokrát denne, v závislosti od znečistenia. Je vhodné ju vpraviť do kanyly čo najskôr, aby sa hlieny neusádzali na jej vnútornej strane a neupchávali ju. Preto je potrebné mať vždy pripravenú čistú a suchú náhradnú vložku. Postupujte nasledovne: Vložku vytiahnite z kanyly a vložte do dezinfekčného roztoku. Potom do kanyly nasuňte čistú vložku a upevnite ju, aby sa nevytiahla. Odstránenú vložku očistite (aj zvnútra), vydezinfikujte, osušte a uložte do uzavretej na to určenej nádoby.
Okolie stómie môže byť podráždené, alebo môže krvácať. V takom prípade kožu umyte dezinfekčným mydlom, aplikujte krémy proti zapareninám (napr. calcium panthotenicum). V prípadne pretrvávania problému kontaktujte lekára. Ak koža v okolí stómie krváca, jemne osušte krvácavé miesta, prekryte ich sterilnou gázou a kontaktujte lekára!

2. Starostlivosť o hygienu dýchacích ciest

     Dýchacie cesty cez tracheostomickú kanylu je treba odsávať, pričom nezabúdajte na dodržanie zásad sterility. Aby sme zabránili tvorbe krust v priedušnici, pravidelne ju zvlhčujte ordinovaným roztokom určeným do tracheostómie (napr. Ambrobene kvapky alebo roztok Mistabronu a Vincentky v pomere 1 : 10), a to tak, že vkvapkáte roztok v malých dávkach (1-2 kvapky) do kanyly, alebo necháte opatrovanú osobu tento roztok inhalovať. Použitie liečiv je potrebné vždy konzultovať s ošetrujúcim lekárom. Vzduch v miestnosti zvlhčujte napr. ukladaním mokrých uterákov na radiátory, inhalátormi, zvlhčovačmi vzduchu a pod. Účelom toho je čo najviac obmedziť pohyb v prašnom prostredí.
Môže dôjsť ku komplikáciám, ako sú: nadmerný kašeľ, dýchavičnosť, zvýšená tvorba hlienov, počuteľné klokotanie resp. bublanie v dolných dýchacích cestách, dusenie sa, zvýšená telesná teplota, prítomnosť krvavých hlienov alebo čerstvej krvi, zmena farby kože na periférii (ruky, ústa), cyanóza – namodralé sfarbenie (môže byť následkom vdýchnutia potravy, tekutiny a pod. do pľúc), bolesť na hrudníku, bolesť v oblasti hrdla, opuch, poruchy prehĺtania potravy. V takýchto prípadoch dajte opatrovanú osobu do polosedu, aby ste jej umožnili čo najvoľnejšie dýchanie. Skontrolujte priechodnosť kanyly, prípadne ju vymeňte. Pri takýchto stavoch je treba okamžite kontaktovať lekára, prípadne rýchlu zdravotnícku pomoc!

3. Odsávanie hlienov

     Opatrovanej osobe pravidelne odsávajte hlieny z dýchacích ciest, a to pomocou odsávačky. Dodržiavajte zásady sterility. Dbajte na to, aby sa do pľúc nedostala tekutina. Odsávacím katétrom nevstupujte do dýchacích ciest hlboko, snažte sa odsávať hlieny len z kanyly. Odsávanie by mal realizovať iba školený zdravotník!

4. Starostlivosť o ústnu dutinu a nos

     Opatrovanej osobe pravidelne niekoľkokrát denne čistíme a zvlhčujeme sliznice nosa a úst. Nosovú dutinu očistite vatovými štetôčkami namočenými vo vode (lepšie vo fyziologickom roztoku) cez nosové dierky, a to jemnými pohybmi. Môže pritom dôjsť k podráždeniu a následnému kýchaniu. Vtedy jej pridržte kanylu tracheostómie. Vhodné je aj inhalovanie liečivých roztokov. Toaletu nosovej dutiny vykonávajte minimálne 2-krát denne. Pozornosť venujte aj okoliu nosa, natierajte ho krémom.
Ústnu dutinu čistite po každom jedle. Hoci opatrovaná osoba neprijíma stravu a tekutiny cez ústa, venujte jej očiste a najmä zvlhčovaniu sliznice pozornosť min. 5-krát denne. Dbajte na to, aby sliznica úst bola vždy vlhká, sledujte aj povrch jazyka, či sa na ňom netvoria povlaky, príp. drobné vyrážky (múčnivka alebo iné infekcie). Pri starostlivosti o ústnu dutinu používajte bežné čistidlá, ako napr. čistú vodu, ústnu vodu, zubnú pastu, alebo roztoky čajov zo šalvie, mäty a podobne, prípadne aj roztok vody a jedlej sódy bikarbóny v pomere 1 : 1. Osobitnú pozornosť venujte perám. Pravidelne ich krémujte, alebo natierajte jelením lojom a podobnými preparátmi, aby ste predišli ich popraskaniu a vzniku infekcií.
       Akékoľvek nežiaduce zmeny na slizniciach úst a nosa, alebo ich okolia (prípadne výskyt oparu na perách), okamžite hláste lekárovi, aby nedošlo k infekcii dýchacích ciest!

5. Polohovanie a mobilizácia

     U osoby s tracheostómiou volíme prednostne polohu v polosede, alebo v ľahu s podopretými ramenami a hlavou.
Ak je opatrovaná osoba imobilná, postupujte pri polohovaní tak, ako pri prevencii vzniku dekubitov, avšak nepolohujte na brucho a vždy dbajte na to, aby bol voľný vstup do tracheostomickej kanyly. S imobilnou opatrovanou osobou pravidelne cvičte, aby sa zlepšila ventilácia pľúc. Najjednoduchším spôsobom je zdvíhanie horných končatín, čím zabezpečíte lepšie rozpínanie hrudníka.
Pri posadzovaní alebo postavovaní sa najprv vždy presvedčte, či je kanyla a jej vložka dobre upevnená. Umožnite opatrovanej osobe si chvíľu posedieť. V prípade, že začne kašľať, nabádajte ju k tomu, aby si pridržala kanylu, prípadne jej ju pridržte vy. Ak je vo vnútri vložky prítomný hlien, vymeňte ju skôr, ako opatrovanú osobu postavíte.

6. Úprava stravy

     Strava by mala byť bohatá hlavne na vitamíny a minerály a mala by spĺňať nutričnú hodnotu podľa veku a celkového stavu opatrovaného. Opatrovanej osobe by ste nemali podávať sýtené (bublinkové) a studené nápoje a jedlá, ktoré spôsobujú nafukovanie čreva. Podávaná strava by mala byť bohatá na vlákninu, aby ste predišli zápche a prípadnému zvracaniu. Dbajte na to, aby bola strava vhodne tepelne upravená, vyhýbajte sa majonézovým šalátom, zmrzline a pod., aby nedošlo k bakteriálnej nákaze a iným infekciám. Konzistencia stravy by mala byť taká, aby ju opatrovaná osoba mohla pohodlne prehĺtať. Vhodná je kašovitá alebo mletá strava. Stravu podávajte častejšie a v menších dávkach, aby ste predišli náhlej nevoľnosti a zvracaniu.

7. Komunikácia

     Niektoré opatrované osoby majú po zavedení tracheostomickej kanyly problém komunikovať, keďže dochádza k dráždeniu hlasiviek. V takom prípade opatrovanú osobu upozornite, aby vždy, keď chce hovoriť, jemne zatlačila na kanylu.
V prípade, že komunikácia hovoreným slovom nie je možná, podajte jej k ruke papier a pero, alebo písaciu tabuľku, na ktoré môže písať svoje požiadavky a odpovede. Ak nie je možná ani takáto forma, snažte sa s ňou dorozumieť inou formou, napr. že na odpoveď „áno“ zatvorí oči a pod. Otázky klaďte tak, aby mohla odpovedať jednoznačne.
S opatrovanou osobou s tracheostómiou sa vždy snažte komunikovať, avšak tak, aby ste jej    nespôsobili stres. Otázky klaďte zrozumiteľne a vždy len jednu, udržiavajte s ňou očný kontakt a nedávajte jej najavo, že sa ponáhľate. Vždy si na komunikáciu vyhraďte dostatok času. Vhodné je aj používanie signalizačného zariadenia, aby mala pocit istoty, že pomoc príde vždy, keď to bude potrebovať.

8. Starostlivosť o prostredie

     Dbajte na to, aby bola opatrovaná osoba vždy v čistom prostredí. Často jej meňte osobnú i posteľnú bielizeň. Pamätajte, že každá nečistota môže byť zdrojom infekcie, ku ktorej sú takéto osoby náchylnejšie.
V prítomnosti opatrovanej osoby nepoužívajte dráždivé roztoky. Prostredie dezinfikujte pravidelne, ale opatrovanú osobu v tom čase, ak je to možné, presuňte do inej miestnosti. Pravidelne vetrajte a udržiavajte optimálnu vlhkosť vzduchu. V prípade chladného počasia voľte radšej nepriame vetranie, aby ste ju nevystavili prúdeniu studeného vzduchu. Použiť môžete aj aromaterapiu (vonné oleje), ktoré pridáte do zvlhčovačov či inhalátorov. Vhodná je aj kolorterapia, teda striedanie studených a teplých farieb, naprpomocou farebnej lampy.

Na otázku odpovedala: Mgr. Mgr. Anna Lukáčová Havrilová, diplomovaná sestra

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Prečítať viac

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.