Ako rozpoznáte, že opatrovaná osoba utrpela náhlu cievnu mozgovú príhodu a ako jej poskytnúť prvú pomoc?

Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP), ľudovo nazývaná aj mozgová porážka/mŕtvica, je v 85% prípadov spôsobená prerušením prívodu krvi do mozgu. Jedná sa o ischemickú NCMP. Príčinou je zanášanie ciev, čo následne spôsobuje nedostatočné prekrvenie časti mozgu. Druhým typom je hemoragická NCMP, kedy pretrhnutie cievy spôsobí krvácanie do mozgu. Vyskytuje sa u 15% postihnutých.          

Aké sú príznaky NCMP?

Kvôli včasnej liečbe a zníženiu úmrtnosti spôsobenej týmto ochorením je dôležité, aby ste včas rozpoznali jeho prvé príznaky, a tým predišli možným komplikáciám.

Mozgová príhoda sa prejavuje:

 • slabosťou v podobe bolesti hlavy, tŕpnutia a ochrnutia končatín (spravidla na jednej strane tela),
 • poklesom jednej končatiny pri predpažení,
 • poruchou rovnováhy,
 • ochabnutou polovicou tváre, čo rozpoznáte podľa poklesnutého ústneho kútika,
 • spomalenou a nezrozumiteľnou rečou,
 • neostrým až rozmazaným videním,
 • poruchou vedomia.

Pomôckou pre rozpoznanie príznakov mozgovej príhody sú tieto obrázky znázorňujúce
 3 najčastejšie príznaky:

Okamžite, po rozpoznaní týchto príznakov, alebo aspoň jedného z nich zavolajte záchrannú zdravotnú službu (155, 112)! Skoré rozpoznanie príznakov je dôležité pre stanovenie správnej diagnózy a liečbu postihnutého. Účinnú liečbu je možné podať len do 3 hodín od objavenia sa prvých príznakov! Preto NIKDY telefonát na tiesňovú linku neodkladajte, ani keby ste mali dojem, že príznaky ustupujú!

Ako poskytnúť prvú pomoc?

 1. Osobu, u ktorej sme spozorovali príznaky mozgovej príhody najskôr upokojíme, uvoľníme jej odev, skontrolujeme stav vedomia a dýchania.
 2. Postihnutú osobu necháme ležať v pololežatej polohe, kedy chrbát a hlava zviera s podložkou cca 30-stupňový uhol. Pri tejto polohe sa zníži tlak krvi v mozgu a vedie to k zmierneniu príznakov. Naďalej prehodnocujeme stav vedomia a dýchania a privoláme rýchlu zdravotnú pomoc – telefónne číslo 155 alebo 112! Pri hlásení udalosti uveďte:
 • adresu, kde sa postihnutá osoba nachádza,
 • meno a vek,
 • čas vzniku prvých príznakov ochorenia,
 • ochorenia, na aké sa postihnutá osoba lieči (napr. vredová choroba tráviacej sústavy, nádorové ochorenia, porucha zrážania krvi a pod.), a tiež, aké operácie za posledné 3 mesiace podstúpila.
 1. V prípade zhoršenia vedomia alebo dýchania postupujte podľa inštrukcií operátora záchrannej zdravotnej služby, resp. pri zástave krvného obehu zahájte kardiopulmonálnu resuscitáciu (oživovanie).
 2. Riaďte sa všeobecne platnými pravidlami. Znamená to, že:
 • Ak je postihnutý v bezvedomí a dýcha, je potrebné ho uložiť na bok do tzv. stabilizovanej polohy a zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest (otvorenie úst, mierny záklon hlavy, predsunutie dolnej čeľuste).
 • Ak postihnutý nedýcha, je nutné zahájiť kardiopulmonálnu resuscitáciu (oživovanie), t.j. masáž srdca a dýchanie z úst do úst v pomere 30:2.

Ktoré osoby sú najviac ohrozené NCMP?

Rizikovou skupinou sú ľudia trpiaci upchávaním ciev (ateroskleróza), cukrovkou, vysokým krvným tlakom a zvýšeným cholesterolom. Riziko opakovania NCMP možno znížiť liečbou uvedených rizikových faktorov.

Ako predchádzať vzniku NCMP?

Prevencia spočíva najmä v zmene životného štýlu:

 • prestať fajčiť,
 • zdravo sa stravovať,
 • 30 min. fyzickej aktivity 5-krát denne,
 • udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti,
 • vyhýbanie sa nadmernej konzumácii alkoholu.

K prevencii radíme aj pravidelnú kontrolu krvného tlaku u osôb starších ako 50 rokov a takisto liečbu vyššie uvedených rizikových faktorov.

Na otázku odpovedal: Bc. Kamil Kaššay - zdravotnícky záchranár

 

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Prečítať viac

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.