Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
20112040
Termín nástupu
06. 06. 2023
Krajina opatrovania
Rakúsko
Región
Wien
Dĺžka turnusu
2 týždne
Mzda
70,00 € / deň (netto)

Základné údaje

Typ opatrovania
24 hodinové
Typ personálu
Opatrovateľka
Výkonu činnosti
živnosť založená v Rakúsku
Mzda za turnus
980 € (netto)
Cestovné náklady
160 € / (hradené zahraničným klientom)
Odvody (SVA)
200 € / (hradené zahraničným klientom)
Dĺžka turnusu
2 týždne
Krajina opatrovania
Rakúsko
Región
Wien
Mesto
Wien
Znalosť nemeckého jazyka
Pokročilá
Vodičský preukaz
Nie
Domáce zvieratá
Žiadne zvieratá
Počet osôb v domácnosti
1
Počet osôb na opatrovanie
2
Opatrovaná osoba býva
V byte

Informácie o opatrovaných osobách

Opatrovaná osoba 1

Stupeň postihnutia
3
Pohlavie
Ženské
Vek
85 rokov
Váha
55 kg
Výška
168 cm
Diagnózy
Čiastočná inkontinencia,
Zdravotné pomôcky
Plienky, Rolátor,

Opatrovaná osoba 2

Stupeň postihnutia
4
Pohlavie
Mužské
Vek
88 rokov
Váha
66 kg
Výška
180 cm
Diagnózy
Čiastočná inkontinencia, Čiastočná nehybnosť, Problémy s dýchacím ústrojenstvom, Problémy s prostatou, Srdcové problémy, Vysoký tlak,
Zdravotné pomôcky
Plienky, Rolátor,
Ďalšie úkony
Plienky, Rolátor,

Ďalšie informácie

Ponuky opatrovateľskej činnosti sú denne aktualizované, majú však len informatívny charakter. Obsadenie ponuky najvhodnejším uchádzačom je plne v kompetencii sprostredkovateľa.

Iné požiadavky

 • certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu (v min.rozsahu 220 h.), alebo maturitné vysvedčenie preukazujúce ukončenie strednej zdravotnej školy
 • kladný prístup k starým ľuďom a práci s nimi
 • dobrý zdravotný stav umožňujúci výkon činnosti
 • schopnosť viesť domácnosť a vykonávať bežné domáce práce (varenie, upratovanie, pranie, žehlenie ...)
 • lojálnosť a bezúhonnosť

Výhody

 • založenie živnosti na miestne príslušnom úrade v Rakúsku,
 • oznámenie o vykonávaní podnikateľskej činnosti príslušným orgánom v Rakúsku,
 • vybavenie rodinných prídavkov (za predpokladu splnenia nárokov na ich poberanie
 • činnosť spoplatnená podľa aktuálneho cenníka agentúry,
 • poskytovanie poradenstva, administratívnych a asistenčných služieb počas celej doby výkonu činnosti,
 • prioritné riešenie konfliktných situácií, v prípade ich vzniku,
 • zabezpečenie dopravy z miesta bydliska na miesto výkonu činnosti a späť,
 • cestovné v plnej výške hradené zahraničným klientom,
 • výška odvodov hradená v základnej výške zahraničným klientom,
 • ubytovanie a strava zabezpečená v domácnosti zahraničného klienta
call