Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
21102176
Termín nástupu
14. 12. 2021
Krajina opatrovania
Rakúsko
Región
Steiermark
Dĺžka turnusu
4 týždne
Mzda
65,00 € / deň (netto)

Základné údaje

Typ opatrovania
24 hodinové
Typ personálu
Opatrovateľka
Výkonu činnosti
živnosť založená v Rakúsku
Mzda za turnus
1820 € (netto)
Cestovné náklady
140 € / (hradené zahraničným klientom)
Odvody (SVA)
380 € / (hradené zahraničným klientom)
Dĺžka turnusu
4 týždne
Krajina opatrovania
Rakúsko
Región
Steiermark
Mesto
Graz
Znalosť nemeckého jazyka
Aktívna
Vodičský preukaz
Nie
Domáce zvieratá
Žiadne zvieratá
Počet osôb v domácnosti
1
Počet osôb na opatrovanie
1
Opatrovaná osoba býva
V byte

Informácie o opatrovanej osobe

Opatrovaná osoba 1

Stupeň postihnutia
4
Pohlavie
Mužské
Vek
89 rokov
Váha
72 kg
Výška
176 cm
Diagnózy
Čiastočná inkontinencia, Cukrovka, Dezorientácia, Slepota, Vysoký tlak,
Zdravotné pomôcky
Rolátor,
Ďalšie úkony
Meranie cukru v krvi, Podávanie inzulínových injekcií,

Ďalšie informácie

Ponuky opatrovateľskej činnosti sú denne aktualizované, majú však len informatívny charakter. Obsadenie ponuky najvhodnejším uchádzačom je plne v kompetencii sprostredkovateľa.

Iné požiadavky

 • certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu (v min.rozsahu 220 h.), alebo maturitné vysvedčenie preukazujúce ukončenie strednej zdravotnej školy
 • kladný prístup k starým ľuďom a práci s nimi
 • dobrý zdravotný stav umožňujúci výkon činnosti
 • schopnosť viesť domácnosť a vykonávať bežné domáce práce (varenie, upratovanie, pranie, žehlenie ...)
 • lojálnosť a bezúhonnosť

Výhody

 • založenie živnosti na miestne príslušnom úrade v Rakúsku,
 • oznámenie o vykonávaní podnikateľskej činnosti príslušným orgánom v Rakúsku,
 • vybavenie rodinných prídavkov (za predpokladu splnenia nárokov na ich poberanie
 • činnosť spoplatnená podľa aktuálneho cenníka agentúry,
 • poskytovanie poradenstva, administratívnych a asistenčných služieb počas celej doby výkonu činnosti,
 • prioritné riešenie konfliktných situácií, v prípade ich vzniku,
 • zabezpečenie dopravy z miesta bydliska na miesto výkonu činnosti a späť,
 • cestovné v plnej výške hradené zahraničným klientom,
 • výška odvodov hradená v základnej výške zahraničným klientom,
 • ubytovanie a strava zabezpečená v domácnosti zahraničného klienta
call