Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
17021346
Termín nástupu
04. 11. 2021
Krajina opatrovania
Rakúsko
Región
Steiermark
Dĺžka turnusu
3 týždne
Mzda
70,00 € / deň (netto)

Základné údaje

Typ opatrovania
24 hodinové
Typ personálu
Opatrovateľka
Výkonu činnosti
živnosť založená v Rakúsku
Mzda za turnus
1470 € (netto)
Cestovné náklady
140 € / (hradené zahraničným klientom)
Odvody (SVA)
300 € / (hradené zahraničným klientom)
Dĺžka turnusu
3 týždne
Krajina opatrovania
Rakúsko
Región
Steiermark
Mesto
Vorau
Znalosť nemeckého jazyka
Pokročilá
Vodičský preukaz
Nie
Domáce zvieratá
Žiadne zvieratá
Počet osôb v domácnosti
2
Počet osôb na opatrovanie
2
Opatrovaná osoba býva
V dome

Informácie o opatrovaných osobách

Opatrovaná osoba 1

Stupeň postihnutia
4
Pohlavie
Mužské
Vek
92 rokov
Váha
80 kg
Výška
175 cm
Diagnózy
Alzeheimer, Demencia,

Opatrovaná osoba 2

Stupeň postihnutia
6
Pohlavie
Ženské
Vek
86 rokov
Váha
51 kg
Výška
160 cm
Diagnózy
Alzeheimer, Demencia,

Ďalšie informácie

Ponuky opatrovateľskej činnosti sú denne aktualizované, majú však len informatívny charakter. Obsadenie ponuky najvhodnejším uchádzačom je plne v kompetencii sprostredkovateľa.

Iné požiadavky

 • certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu (v min.rozsahu 220 h.), alebo maturitné vysvedčenie preukazujúce ukončenie strednej zdravotnej školy
 • kladný prístup k starým ľuďom a práci s nimi
 • dobrý zdravotný stav umožňujúci výkon činnosti
 • schopnosť viesť domácnosť a vykonávať bežné domáce práce (varenie, upratovanie, pranie, žehlenie ...)
 • lojálnosť a bezúhonnosť

Výhody

 • založenie živnosti na miestne príslušnom úrade v Rakúsku,
 • oznámenie o vykonávaní podnikateľskej činnosti príslušným orgánom v Rakúsku,
 • vybavenie rodinných prídavkov (za predpokladu splnenia nárokov na ich poberanie
 • činnosť spoplatnená podľa aktuálneho cenníka agentúry,
 • poskytovanie poradenstva, administratívnych a asistenčných služieb počas celej doby výkonu činnosti,
 • prioritné riešenie konfliktných situácií, v prípade ich vzniku,
 • zabezpečenie dopravy z miesta bydliska na miesto výkonu činnosti a späť,
 • cestovné v plnej výške hradené zahraničným klientom,
 • výška odvodov hradená v základnej výške zahraničným klientom,
 • ubytovanie a strava zabezpečená v domácnosti zahraničného klienta
call