Pracovné ponuky, práca v zahraničí, personálna agentúra, opatrovanie v Rakúsku
sk de

Trvalý pracovný pomer

Ponúkame Vám prácu na trvalý pracovný pomer u zamestnávateľa, stačí sa len bezplatne zaregistrovať do našej databázy a hneď ako nájdeme vhodnú pracovnú pozíciu Vás budeme kontaktovať. Po úspešnom absolvovaní pohovorov sa stanete zamestnancom u niektorého z našich klientov.

Pracovné príležitosti sa týkajú rôznych odvetví priemyslu vo výrobných sférach, jedná sa o robotnícke profesie, pozície konštrukčných inžinierov až po pozície stredného a vyššieho manažmentu.
Sprostredkovanie zamestnania vykonávame na základe povolenia udeleného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré vydal Odbor právnych činností Sekcie služieb zamestnanosti.

Je nutné uviesť, že žiadna agentúra by od vás nemala žiadať vstupné poplatky. Za hľadanie a výber platia firmy, ktoré si službu objednali. Naša agentúra NEVYBERÁ za sprostredkovanie zamestnania žiadny poplatok.

Registrácia uchádzačov

Aktuálne ponuky

Miesto:
Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou
Plat:
800,- €/mesiac (brutto)
Nástup:
Ihneď
Miesto:
Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou
Plat:
800,- €/mesiac (brutto)
Nástup:
Ihneď
Všetky ponuky