Pracovné ponuky, práca v zahraničí, personálna agentúra, opatrovanie v Rakúsku
sk de

Opatrovanie v Rakúsku

Radi pomáhate starším ľudom? Tak neváhajte a staňte sa aj Vy jedným z opatrovateľov v Rakúsku. Práca opatrovateľa/opatrovateľky je nielen povolaním, ale mnohokrát poslaním pomáhať. Vďaka práci opatrovateľov a opatrovateliek, aj seniori môžu prežiť plnohodnotné dni jesene svojho života.

Ako sa môžete aj VY stať opatrovateľom či opatrovateľkou seniorov v Rakúsku?

V agentúre AT personalistika s.r.o. Vám pomôžeme so sprostredkovaním opatrovateľskej činnosti. Prvým krokom pre sprostredkovanie je bezplatná on-line registrácia prostredníctvom registračného formulára. Následne Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky, aby sme si s Vami dohodli úvodné osobné stretnutie v agentúre AT personalistika s.r.o. vo Vranove nad Topľou, kde sa spoločne budeme venovať Vašim požiadavkám a očakávaniam, ako aj podmienkam vykonávania opatrovateľskej starostlivosti o seniorov.

Opatrovateľskú starostlivosť môžete vykonávať na základe voľnej živnosti. V prípade, že takéto živnostenské oprávnenie nemáte, nemusíte sa obávať. Súčasťou našich služieb je aj zabezpečenie živnostenského oprávnenia na vykonávanie opatrovateľskej činnosti v Rakúsku. Zároveň Vás prihlásime v príslušných inštitúciách ako je Finanzamt, SVA, WKO.

Čo zahŕňa práca opatrovateľa?

  • Úkony sebaobsluhy, ako je osobná hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie, obliekanie a pod., ako aj dohľad nad nimi.
  • Starostlivosť o domácnosť opatrovaného klienta, ako je nákup potravín, príprava jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, starostlivosť o bielizeň, lôžko a pod., ale aj administratívne úkony súvisiace s vedením domácnosti, ako je napr. úhrada platieb a pod., vrátane dohľadu nad nimi.
  • Základné sociálne aktivity, ako je sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí, sprievod do školy, príp. do zamestnania, pri záujmových činnostiach a pod., ale aj predčítanie pre nevidiacich klientov a tlmočenie pre nepočujúcich a hluchonemých klientov pri vybavovaní úradných záležitostí, pri osobnej korešpondencii alebo pri nakupovaní, vrátane dohľadu nad ich vykonávaním.

Aké výhody Vám poskytneme pri sprostredkovaní opatrovateľskej činnosti v Rakúsku?

  • Zabezpečíme Vám komplexné vybavenie živnostenského oprávnenia v Rakúsku spolu s oznámením výkonu podnikateľskej činnosti príslušným rakúskym orgánom.
  • Poskytneme Vám poradenské, administratívne a asistenčné služby počas celej doby výkonu opatrovateľskej činnosti.
  • V prípade výskytu konfliktných situácií, Vám budeme prioritne asistovať pri ich riešení.
  • Zabezpečíme Vám dopravu z miesta Vášho bydliska do miesta výkonu opatrovateľskej činnosti a späť. Cestovné je v plnej výške hradené zahraničným klientom (rodinou).
  • Výška odvodov, Vám bude hradená v základnej výške zahraničným klientom.
  • Zabezpečíme Vám poskytnutie ubytovania a stravy v domácnosti zahraničného klienta.
  • Ak spĺňate podmienky pre poberanie rodinných prídavkov, pomôžeme Vám s ich vybavením (činnosť je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka).
Registrácia opatrovateľky

Aktuálne ponuky opatrovania

Región:
Niederösterreich
Plat:
Dohodou
Nástup:
31.08.2018
Región:
Steiermark
Plat:
Dohodou
Nástup:
23.08.2018
Región:
Steiermark
Plat:
Dohodou
Nástup:
29.08.2018
Región:
Oberösterreich
Plat:
Dohodou
Nástup:
29.08.2018
Región:
Steiermark
Plat:
Dohodou
Nástup:
29.08.2018
Všetky ponuky