Pracovné ponuky, práca v zahraničí, personálna agentúra, opatrovanie v Rakúsku
sk de

Spracovanie daňového priznania pre opatrovateľky v Rakúsku

V záujme komplexného poskytovania služieb, rozširujeme našu ponuku o službu „Spracovanie daňového priznania pre opatrovateľky v Rakúsku“.

Podmienky pre podanie daňového priznania na Slovensku

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahli sumu 1 901,67 eur. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku).

Príjem opatrovateľa/opatrovateľky zo živnosti dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí sa považuje za zdaniteľný príjem, preto na Slovensku ste povinný podať daňové priznanie.

Čo sa týka platenia daní, tie sa pri príjmoch z Rakúska neplatia. Medzi Rakúskom a Slovenskom bola uzatvorená zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Uplatňuje sa metóda vyňatia príjmov. To znamená, že Vaše príjmy nebudú na Slovensku zdanené.

V daňovom priznaní na Slovensku si môžte uplatniť Daňový bonus na deti, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie, najviac však do 25 rokov veku, ak tento daňový bonus nepoberá druhý z rodičov.

Podmienky pre podanie daňového priznania v Rakúsku

Daňové priznanie v Rakúsku je povinný podať každý opatrovateľ/opatrovateľka,

  • ktorí boli na jeho podanie vyzvaní príslušným Finančným úradom, t.j. keď dostanete poštou výzvu na podanie daňového priznania alebo Vám Finančný úrad doručí daňové formuláre
  • ak Váš čistý príjem zo živnosti presiahol za uplynulý rok, čiže za rok 2017, sumu 11.000,- €. Pri príjme pod touto hranicou nie je potrebné podávať daňové priznanie.

Finančný úrad v Rakúsku môže aj v priebehu roka vyzvať živnostníka na podanie daňového priznania:

  • v prípade, ak už bolo daňovníkovi pridelené daňové číslo, alebo ste už daňové priznanie za predchádzajúci rok podávali
  • ak nie ste vyzvaní Finančným úradom, tak daňové priznanie v Rakúsku môžte podať aj dobrovoľne

V daňovom priznaní v Rakúsku si môžte uplatniť bonus na deti, ktorý Vám zníži základ dane. Podmienkou je poberanie rodinných prídavkov aspoň 7 mesiacov.

Ďalším dôvodom na podanie daňového priznania v Rakúsku je uplatnenie si daňových bonusov, ktoré sa za určitých podmienok ako negatívna daň vyplatia živnostníkovi.

Od 1.1.2016 rozširujeme svoje služby o vypracovanie daňového priznania na Slovensku a v Rakúsku pre naše zmluvné aj nezmluvné opatrovateľky.

Cenník pre spracovanie Daňového priznania opatrovateľského personálu v Rakúsku:

  1. Spracovanie daňového priznania na Slovensku .................................................... 39,90 s DPH

  2. Spracovanie daňového priznania v Rakúsku ......................................................... 59,90 s DPH

  3. Spracovanie daňových priznaní komplet SK + AT ................................................. 69,90 s DPH

Od 01. 02. 2016 ostáva cena za vybavenie rodinných prídavkov v Rakúsku za rok -  96,- Eur s DPH. V prípade, že ide o vybavenie rodinných prídavkov za niekoľko rokov spätne cena za rok sa navyšuje o 25% z ceny za každý predchádzajúci rok.

Poskytované zľavy

Zľava 10 % z ceny pre zmluvných opatrovateľov/ky spoločnosti AT personalistika, s. r. o.
Zľava 50 % z ceny pre zmluvných opatrovateľov/ky, s ktorými zmluvný vzťah trvá 3 roky a viac.
Zľava 5 % z ceny pre zmluvných opatrovateľov/ky spoločnosti AT personalistika a aj pre nezmluvných opatrovateľov/ky, ktorí pošlú záväznú objednávku na daňové priznanie do 31. 01. 2018.

(Zľavy sa vzťahujú len na vybavenie daňového priznania.)

Spracovanie daňových priznaní pre opatrovateľky v Rakúsku

Martina Adiová
Tel.: +421 918 604 826
E-mail: mzdy@atpersonalistika.sk