Starostlivosť o seniora

Číslo ponuky
21042092
Termín nástupu
29. 09. 2021
Krajina opatrovania
Rakúsko
Región
Steiermark
Dĺžka turnusu
3 týždne
Mzda
55,00 € / deň (netto)

Základné údaje

Typ opatrovania
24 hodinové
Typ personálu
Opatrovateľka
Výkonu činnosti
živnosť založená v Rakúsku
Mzda za turnus
1155 € (netto)
Cestovné náklady
160 € / (hradené zahraničným klientom)
Odvody (SVA)
300 € / (hradené zahraničným klientom)
Dĺžka turnusu
3 týždne
Krajina opatrovania
Rakúsko
Región
Steiermark
Mesto
Pusterwald
Znalosť nemeckého jazyka
Mierne pokročilá
Vodičský preukaz
Nie
Domáce zvieratá
Hospodárske zvieratá,Pes
Počet osôb v domácnosti
2
Počet osôb na opatrovanie
1
Opatrovaná osoba býva
V dome

Informácie o opatrovanej osobe

Opatrovaná osoba 1

Stupeň postihnutia
2
Pohlavie
Mužské
Vek
85 rokov
Váha
90 kg
Výška
165 cm
Diagnózy
Demencia, Problémy s dýchacím ústrojenstvom, Problémy s prostatou, Vysoký tlak,
Ďalšie úkony
Meranie krvného tlaku,

Ďalšie informácie

Ponuky opatrovateľskej činnosti sú denne aktualizované, majú však len informatívny charakter. Obsadenie ponuky najvhodnejším uchádzačom je plne v kompetencii sprostredkovateľa.

Iné požiadavky

 • certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu (v min.rozsahu 220 h.), alebo maturitné vysvedčenie preukazujúce ukončenie strednej zdravotnej školy
 • kladný prístup k starým ľuďom a práci s nimi
 • dobrý zdravotný stav umožňujúci výkon činnosti
 • schopnosť viesť domácnosť a vykonávať bežné domáce práce (varenie, upratovanie, pranie, žehlenie ...)
 • lojálnosť a bezúhonnosť

Výhody

 • založenie živnosti na miestne príslušnom úrade v Rakúsku,
 • oznámenie o vykonávaní podnikateľskej činnosti príslušným orgánom v Rakúsku,
 • vybavenie rodinných prídavkov (za predpokladu splnenia nárokov na ich poberanie
 • činnosť spoplatnená podľa aktuálneho cenníka agentúry,
 • poskytovanie poradenstva, administratívnych a asistenčných služieb počas celej doby výkonu činnosti,
 • prioritné riešenie konfliktných situácií, v prípade ich vzniku,
 • zabezpečenie dopravy z miesta bydliska na miesto výkonu činnosti a späť,
 • cestovné v plnej výške hradené zahraničným klientom,
 • výška odvodov hradená v základnej výške zahraničným klientom,
 • ubytovanie a strava zabezpečená v domácnosti zahraničného klienta
call