Pracovné ponuky, práca v zahraničí, personálna agentúra, opatrovanie v Rakúsku
sk de

Opatrovateľský kurz cez RE - PAS

Chceli by ste sa stať opatrovateľkou/opatrovateľom, ale chýba Vám potrebné vzdelanie? Bola Vašou, doteraz jedinou prekážkou k získaniu vytúženého vzdelania práve cena opatrovateľských kurzov? Už viac nemusí byť. Je tu totiž riešenie práve pre VÁS. Neváhajte a využite jedinečnú možnosť a nechajte si kurz preplatiť prostredníctvom RE - PASu priamo ÚPSVaR.

Čo je vlastne RE - PAS?

RE – PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie – teda VÁM, príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ požadovanej rekvalifikácie – teda MY – spoločnosť AT personalistika, s.r.o. 

Kto má nárok na príspevok na rekvalifikáciu?

Nárok na príspevok na rekvalifikáciu má každý uchádzač o zamestnanie, ktorému ÚPSVaR v priebehu predchádzajúcich 5 rokov neposkytol príspevok na vzdelávanie s rovnakým zameraním. 

Ako mám postupovať, ak si chcem nechať kurz preplatiť prostredníctvom RE - PASu?

V prvom rade je potrebné sa na opatrovateľský kurz prihlásiť. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na stránke http://www.atpersonalistika.sk/opatrovatelsky-kurz-registracia, alebo osobne na adrese: Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou. Následne Vám pripravíme dokumenty, ktoré ako poskytovateľ rekvalifikácie vypĺňame. Tieto dokumenty, Vám zašleme poštou, alebo odovzdáme osobne. 

„POZOR“ – žiadosť o rekvalifikáciu musíte podať na úrade práce najmenej 14 dní pred začiatkom rekvalifikácie. 

Čo obsahuje žiadosť o rekvalifikáciu?

Žiadosť o rekvalifikáciu pozostáva z 3 hlavných častí: 

 • Časť A - Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie = teda VY 
 • Časť B – Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie, ktoré vyplníme MY. 
 • Časť C – Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní potenciálny zamestnávateľ len v prípade, ak má uchádzač o zamestnanie prísľub na prijatie do pracovného pomeru 
 • Súčasťou samotnej žiadosti je aj Čestné vyhlásenie, ktoré vyplní uchádzač o zamestnanie – teda VY.

Ak ÚPSVaR schváli Vašu žiadosť, uzatvorí s Vami dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a vystaví tzv. RE – PAS. 

Súvisiace dokumenty

Čo ak už RE - PAS mám?

Ak už RE – PAS máte, odovzdáte nám ho v deň otvorenia opatrovateľského kurzu a kurz absolvujete. 

Po úspešnom ukončení rekvalifikácie, ste povinný do 15 kalendárnych dní doručiť na ÚPSVaR tieto dokumenty: 

 • Doklad o ukončení rekvalifikácie 
 • Faktúru, resp. iný účtovný doklad vystavený poskytovateľom rekvalifikácie 
 • Žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu 
 • Splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie. 

ÚPSVaR na základe splnomocnenie od uchádzača o zamestnanie uhradí poskytovateľovi rekvalifikácie príspevok za absolvovanú rekvalifikáciu, ak: 

 • Uchádzač nebude počas trvania rekvalifikácie vyradený z evidencie 
 • Úspešne ukončí rekvalifikáciu 
 • Predloží ÚPSVaR kompletné dokumenty v stanovenom termíne 

„POZOR“ – Súčasťou príspevku na rekvalifikáciu nie je úhrada výdavkov na cestovné, stravovanie a ubytovanie uchádzačov o zamestnanie, ani žiadne ďalšie výdavky vynaložené na rekvalifikáciu.

Prihlásenie na kurz

Aktuálne ponuky opatrovania

Región:
Niederösterreich
Plat:
Dohodou
Nástup:
31.08.2018
Región:
Steiermark
Plat:
Dohodou
Nástup:
23.08.2018
Región:
Steiermark
Plat:
Dohodou
Nástup:
29.08.2018
Región:
Oberösterreich
Plat:
Dohodou
Nástup:
29.08.2018
Región:
Steiermark
Plat:
Dohodou
Nástup:
29.08.2018
Všetky ponuky